Cenník služieb

Štandardná montáž klimatizácie zakúpenej u nás:

V cene štandardnej montáže je zahrnutá doprava (do 100km), inštalačný materiál  práca (prepojovacie potrubie max 4bm, jeden prieraz nearmovaného muriva,konzola.),  vákuovanie okruhu, zaškolenie obsluhy.

    

369 EUR s DPH


Montáž multisplitovej klimatizácie zakupenej u nás: 1x vonkajšia 2x vnútorná.

V cene štandardnej montáže multisplitovej klimatizácie je zahrnutá doprava(do 100km), inštalačný materiál  práca (prepojovacie potrubie  max 6bm, 2x prieraz nearmovaného muriva, konzola.),vákuovanie okruhu, zaškolenie obsluhy.  


399 EUR s DPH

Montáž multisplitovej klimatizácie zakupenej u nás: 1x vonkajšia 3x vnútorná

V cene štandardnej montáže multisplitovej klimatizácie je zahrnutá doprava(do 100km) inštalačný materiál , práca (prepojovacie potrubie max 9bm, 3x prieraz nearmovaného muriva, konzola.),vákuovanie okruhu, zaškolenie obsluhy.  


466 EUR s DPH

Cena za 1 meter inštalačného materiálu navyše:

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iné konzoly, použitie plošiny atď).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť (materiál a práce navyše).

  15 EUR s DPH

Servis klimatizácie

Zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:

- čistenie filtrov

- čistenie chladiča vonkajšej a vnútornej jednotky

- kontrola elektrickej časti klimatizácie

- kontrola tlaku chladiva

40 EUR s DPH

Montáž lokálnej rekuperácie

Múrivo (Ypor ,Porotherm,Tehla a pod.)

Železobetón (panel) Kameň.


215 EUR s DPH

280 EUR s DPH