Cenník služieb

Štandardná montáž klimatizácie:

V cene štandardnej montáže je zahrnutý kompletný inštalačný materiál a práca (prepojovacie potrubie 4bm, jeden prieraz nearmovaného muriva), doprava do 80 km, zaškolenie obsluhy.

260 EUR s DPH

Cena za 1 meter inštalačného materiálu navyše:

Neštandardné a špecifické podmienky montáže budú docenené zvlášť (zasekanie trasy do steny, iné konzoly, použitie plošiny atď).

Výsledná cena montáže sa môže zmeniť (materiál a práce navyše).

  17 EUR s DPH

Servis klimatizácie

Zahŕňa nasledujúce pracovné úkony:

- čistenie filtrov

- čistenie chladiča vonkajšej a vnútornej jednotky

- kontrola elektrickej časti klimatizácie

- kontrola tlaku chladiva

45 EUR s DPH